Technológie
    • sk-SK
    • English (en)
 

wptechlineWPTECHLINE je zariadenie na zhodnocovanie TKO na nový materiál (vo forme peliet alebo granulátu), ktorý sa skladá z dvoch reaktorov. Je skonštruovaný na modulárnom základe, ktorý umožňuje jednoduché úpravy a inštaláciu (zariadenie je inštalované v lodných kontajneroch), aby zodpovedajúcim spôsobom spracovával klientom požadované množstvo TKO.

Využiteľná pre zníženie množstva odpadov a recykláciu hodnotných zložiek.


Popis:
A WP 100 je nízkoteplotné (430 C) depolimerizačné zariadenie, ktoré premieňa odpad na funkčné palivo.
Nominálny výkon zariadenia je 100l/h, ktorý závisí od kvality odpadu.
Hlavnou časťou zariadenia je reaktor, v ktorom sa nachádza špecifická miešačka, ktorá zvyšuje výkonnosť reaktora.

Využiteľná pre zníženie množstva odpadov a recykláciu hodnotných zložiek.

Naša ponuka predstavuje jednoduchý, jasný a stručný popis technológie, pričom zobrazuje jej kľúčové prvky zaradené do pracovného procesu, v snahe Vás presvedčiť o výhodách a užitočnosti nami ponúkaného spaľovacieho systému.

Technológia WP15K je flexibilný a variabilný súbor prvkov výsledkom čoho je možnosť existencie jej rôznych verzií v závislosti od účelu a podmienok jej využitia. Napríklad, ak chcete našu technológiu využiť na ekologické spracovanie všetkého tuhého komunálneho odpadu s cieľom výroby elektrickej a tepelnej energie, ponúkame Vám verziu "Organics to Electricity and Heat".

WP TECH s.r.o.
Košická 56
821 08 Bratislava

IČO: 48 008 940
DIČ: 2024180565