Úvod
    • sk-SK
    • English (en)
 

Problematika odpadov a znečistenia je hlavným problémom našej civilizácie. Našou činnosťou sme chceli prispieť k rozumnému riešeniu týchto problémov tzv. zeleným podnikaním s cieľom dosiahnuť čo najzdravšie prostredie pre naše deti na našej krásnej a jedinečnej modrej planéte Zem.
Tuhý komunálny odpad obsahuje veľké množstvo organických látok s až 20 %-ným zastúpením plastov, pričom jeho svetová ročná produkcia je v objeme 250 až 300 milión ton. Veľkým zdrojom suroviny na recykláciu je tuhý komunálny odpad, ktorého viac ako 90 % ostáva v pôde.

Recyklácia predstavuje náročnú výzvu, pretože zahŕňa podmienky ako
a) investície,
b) technologické poznatky,
c) kvalifikované riadenie.

Jedine súčtom všetkých troch vyššie uvedených podmienok sa môže dosiahnuť úspešný projekt na skvalitnenie životného prostredia s krátkou dobou návratnosti.
Nové technológie využívajúce obnoviteľné biomasy a organické odpady sú atraktívnou pre metódu ich spaľovania, čo na jednej strane je kapitálovo náročné riešenie, použitím nových technológií, na strane druhej je ich výsledkom palivo vyrobené s nízkymi nákladmi pri procese s nulovými emisiami.
To je presne to, čo ponúkame!

WP TECH s.r.o.
Košická 56
821 08 Bratislava

IČO: 48 008 940
DIČ: 2024180565