Technológie
    • sk-SK
    • English (en)
 

Využiteľná pre zníženie množstva odpadov a recykláciu hodnotných zložiek.


Popis:
A WP 100 je nízkoteplotné (430 C) depolimerizačné zariadenie, ktoré premieňa odpad na funkčné palivo.
Nominálny výkon zariadenia je 100l/h, ktorý závisí od kvality odpadu.
Hlavnou časťou zariadenia je reaktor, v ktorom sa nachádza špecifická miešačka, ktorá zvyšuje výkonnosť reaktora.


Vykurovanie reaktora zabezpečuje elektrický keramický plášť s PLC riadením, na základe informácií získaných teplotnými snímačmi.
Rozdrvený odpad postupuje kontinuálne zo vstupnej nádrže pomocou extrudera do reaktora.
Uhlovodík v plynnom stave, sa z reaktora dostáva do kondenzátora, kde je kondenzovaný v dvoch krokoch.
Kondenzovaná kvapalná frakcia sa čerpadlom premiestni do výstupnej nádrže.
Plynnú frakciu dostáva kompresor do tlakovej nádrže.
Pyrolitický koks, ktorý ako odpad zostáva v reaktore je odstránený špecifickým, na tento účel zostaveným zariadením.

 

A WP100G
sa odlišuje od prechádzajúceho zariadenia tým, že ohrievanie reaktora zabezpečuje GANZ ABG 10 plynový horák, ktorý bol vyvinutý špeciálne na pyrolitický plyn.

WP TECH s.r.o.
Košická 56
821 08 Bratislava

IČO: 48 008 940
DIČ: 2024180565